MENTOR AKADEMİ olarak mentorluk konusunda yetkin danışmanlarımızla isterseniz kurumunuza özel programlar geliştiriyoruz isterseniz bireysel olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Mentorluk Nedir?

İş dünyasında mentorluk, tecrübeli ve konusunda uzman bir kişinin, bilgi ve deneyimlerini diğer bir kişiye aktardığı ve o kişiye rol model olduğu, kişiye özel, öğrenme ve gelişim ilişkisidir.

Bireysel Yönetici Mentorluğu

Mentor Akademi herkesin birbirinden farklı ve değerli özellikleri olduğunun bilinciyle tamamen kişiye özel mentorluk programları tasarlamaktadır. Üst düzey yöneticilik deneyimine sahip ve uzman mentorlarımız liderlik yolculuğunuzda size rehberlik yaparak, kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşacak, bazen koçluk yaparak farkındalığınızı artıracak, bazen tavsiyeler ve geri bildirimler vererek yolunuzu aydınlatacak.
Bireysel yönetici mentorluk programı ile gelişim sağlanabilecek konular:
• Vizyon geliştirme
• Performans yönetimi
• Kritik karar verme
• Proaktif bakış açısı geliştirme
• Motivasyon
• İlişkileri yönetme
• Takım kurma ve yönetme
• Delegasyon
• Aksiyon planlama
• Zaman yönetimi
Birebir ve yüz yüze gerçekleştirilecek mentorluk programı; ihtiyaç analizi, transaksiyonel analiz testi ile bireysel değerlendirmenin gerçekleştirilmesi ve gelişim hedeflerinin belirlenmesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Kurum İçi Mentorluk Sisteminin Kurulması

Yeni işe başlayanlar için mentorluk programı:
Göreve yeni başlamış çalışanların, kurum kültürü ve görevlerine adaptasyonlarının hızlı ve güçlü bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla, gelişim süreçlerinin desteklenmesi programıdır.
Mentorluk programına geçiş süreci:
• Analiz ve tasarım çatısının oluşturulması
• Fokus grupla ön çalışma-değerlendirme
• Kuruma özel mentorluk programının oluşturulması, mentor-menti kitlerinin, eğitim bölümü için kılavuzun hazırlanması ve takip ölçüm sisteminin belirlenmesi
• Mentor-menti eşleşmeleri
• Mentor ve menti eğitimlerinin verilmesi
• Mentor ve menti grupları ile süpervizyon toplantılarının gerçekleştirilmesi
Programın kuruma katkıları:
Kuruma yeni başlayan çalışanların kuruma, göreve, bölümlerine hızlı adaptasyonlarının yanı sıra yetkinliklerinin, motivasyonlarının, kuruma bağlılık ve aidiyetlerinin artması sağlanmaktadır.
Programın çalışanlara katkıları:
Program sürecinde hem mentor hem menti grupları, kendi potansiyellerine ilişkin farkındalıklarının artması, hedef odaklı çalışma tarzı geliştirmeleri, empatik iletişim, etkin dinleme, problem çözme, stratejik düşünme gibi temel beceriler kazanmaktadır. Aynı zamanda çalışanların motivasyonu ve iş tatmini açısından da önemli faydalar getirmektedir. Diğer taraftan mentorlar bu program kapsamında liderlik becerilerini geliştirecek güçlü araçlar öğrenecektir.
Yeni yönetici adayları için mentorluk programı:
Yönetici havuzuna alınan adayların yöneticiliğe hazırlanmas amacıyla gelişim süreçlerinin desteklenmesidir.
Mentorluk programına geçiş süreci:
• Analiz ve tasarım çatısının oluşturulması
• Fokus grupla ön çalışma-değerlendirme
• Kuruma özel mentorluk programının oluşturulması, mentor-menti kitlerinin, eğitim bölümü için kılavuzun hazırlanması ve takip ölçüm sisteminin belirlenmesi
• Mentor-menti eşleşmeleri
• Mentor ve menti eğitimlerinin verilmesi
• Mentor ve menti grupları ile süpervizyon toplantılarının gerçekleştirilmesi
Programın kuruma katkıları:
Yönetici havuzundaki adayların görevlerine hızlı adaptasyonları ile kurumun hedef ve stratejilerinin desteklenmesi, kurum içinde öğrenen organizasyon kültürünün oturtulması hedeflenmektedir.
Programın çalışanlara katkıları:
Program sürecinde yönetici adayı mentiler, hedeflere ulaşmak için net planlar yapma, olası risk ve tehditleri yönetmek için strateji oluşturma, problemlere karşı rasyonel düşünce ile alternatif çözüm önerileri geliştirme becerilerine sahip olacaklardır. Mentorlar ise program sürecinde liderlik becerilerini geliştirerek, kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşma, kişisel gelişim, motivasyon ve iş tatmini konularında kazanım sağlayacaklardır.

Mentor Öğretmen Programı 

Eğitim kurumunda, mentorluk eğitimi almış olan öğretmenlerin, eşleştiği öğrenciler ile mentorluk sürecini ilerleterek, gelişimlerinin desteklenmesine hizmet eden programıdır.

Mentor Öğretmen Programı süreci:
• Okul yönetimi ve PDR ile ön çalışma-değerlendirme  görüşmeleri
• Eğitim Kurumuna özel mentor öğretmenlik programının oluşturulması, mentor kitlerinin ve mentorluk  eğitiminin hazırlanması,
• Mentor öğretmen eğitimlerinin verilmesi
• Mentor öğretmenler ile ara değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi

Programın Eğitim Kuruma katkıları:
Öğrencilerinin potansiyelinin ortaya çıkarılması, kendine güvenlerinin ve başarı düzeyinin artışı, sosyal alanda daha aktif olmaları eğitim kurumunu da daha başarılı kılmaktadır.

Programın Öğretmenlere katkıları:
Program sürecinde mentor öğretmenler, empatik iletişim, etkin dinleme, önyargısız davranış, öğrenci ile birebir güven ilişkisi geliştirme, okul- öğrenci- veli ilişkilerinin yönetimi, problem çözme, gibi beceriler kazanmaktadır. Aynı zamanda çalışanların motivasyonu ve iş tatmini açısından da önemli faydalar getirmektedir.