MENTOR AKADEMİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında müşterisine hizmet sunan şirket bundan sonra SATICI olarak anılacaktır. Hizmet Sağlayıcının sunduğu bir hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi bundan sonra ALICI olarak anılacaktır. SATICI’ya ait internet sitesi bundan sonra www.mentorakademi.com.tr olarak anılacaktır.

 

  • SATICI’YA AİT BİLGİLER

Firma Unvanı: Mentor Akademi Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti.
Vergi Dairesi: Zincirlikuyu

Vergi Numarası: 6150678692
MERSİS Numarası: 0615067869200001
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kapı No:209 Daire No:8 ŞİŞLİ İSTANBUL
Telefon: 0212 806 25 50
Web: www.mentorakademi.com.tr

1.2. ALICIYA AİT BİLGİLER

SATICI’nın internet adresinden alışveriş yapan kişi (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır). ALICI’nın ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI‘nın www.mentorakademi.com.tr  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, ÖDEME VE SATIŞ BEDELİNE İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. SATICI’nın sunduğu hizmetin temel özellikleri (Eğitimlerin süresi, eğitmenlerin adı, eğitim şekli, eğitim içeriği, koçluk/mentorluk hizmet şekli, koçluk/mentorluk seans süresi, koç/mentor adı,

vergiler dahil satış bedeli) SATICI’nın mentorakademi.com.tr sayfasında belirtildiği gibidir.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı ve fatura tutarı aşağıda gösterilmiştir;

HİZMET MİKTAR BİRİM FİYAT KDV (%18) VERGİLER DAHİL TOPLAM TUTAR

3.4. SATICI, sözleşme konusu hizmete ilişkin olarak www.mentorakademi.com.tr’de yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Eğitim içeriği, eğitim esnasında, SATICI’nın ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır.

3.6. SATICI, programda açıklanan eğitim günü, saati, yeri ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar.

3.7. Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

3.8. ALICI eğitim esnasında çekilecek her türlü fotoğraf ve video kayıt için izin vermiş olacaktır. Bu içeriklerin sosyal medya kanallarında paylaşılması, kullanılması SATICI’nın inisiyatifindedir. ALICI hiçbir şekilde hak iddiasında ya da itirazda bulunamaz.

3.9. Ödeme Şekli: ALICI, SATICI’nın web sayfası üzerinden eğitim/ sertifika programlarını ve koçluk/mentorluk hizmetlerini kredi kartı ile ya da eft/havale yöntemi satın alınabilir.

3.10. ALICI, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

3.11. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, ödemeler taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Müşteri’nin seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

3.12. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.13. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin SATICI’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, SATICI hizmete ilişkin satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

3.14. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, ALICI’ya ait kredi kartının, ALICI’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Satıcı sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

3.15. Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. ALICI, www.mentorakademi.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Hizmet, SATICI’nın mentorakademi.com.tr adresinde belirtilen lokasyonunda ifa edilecektir.

4.3. ALICI işbu Sözleşme’den doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

4.4. SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

4.5. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın alacağı eğitim programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte programı veren danışman ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, SATICI’nın sorumluluğunun eğitim programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan eğitim danışmanı/mentor/koç ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

5.1. ALICI, sözleşme konusu olan eğitime giriş yaptıktan sonra içeriklerin kopyalanması durumundan dolayı cayma hakkı yoktur. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.

5.2. ALICI, eğitime giriş yapılmamış olması ve sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifasına başlanmamış olması kaydıyla, iş bu sözleşmenin geçerlilik kazanmasından ve imzalanmasından (kurulmasından) itibaren ondört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Ancak, ALICI’nın, www.mentorakademi.com.tr adresi üzerinden satın alacağı eğitim/koçluk/mentorluk programını iptal etmek istemesi halinde bu talebini programın başlangıç gününe en az üç (3) gün gün kala yazılı olarak bildireceğini aksi takdirde satın almış olduğu eğitim programı ücretinin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu süre içerisinde iptal talebinin bildirilmesi halinde ise iptal talebinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde eğitim/koçluk/mentorluk programı ücreti ALICI’ya iade edilecektir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ ya faks, e-posta, yazılı bildirim, matbu form doldurulması veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yolu ile yazılı olarak bildirimde bulunulması ve hizmetin 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya kullanımına sunulan hizmetin faturasının SATICI’ ya teslimi zorunludur. Bu belgeler ile ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde hizmet bedeli ALICI’ ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

5.4. SATICI, mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar beş (5) gün içinde kendisine ödenir.

 

6. İHTİLAFLARIN HALLİ

6.1. İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.

6.2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için ALICI işleminin yapıldığı veya ALICI ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise ALICI işleminin yapıldığı veya ALICI ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

 

7. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

7.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

8. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.